دوشنبه ۳ آذر ۱۳۹۳

آیکون ها

0057گلچین واحد شلاقی محرم الحرام سال ۱۳۹۳ – تصویری
گلچین واحد شلاقی محرم الحرام سال ۱۳۹۳ با مداحی حاج محمود گرجی در هیات کربلایی ها شهرستان فریدونکنار به صورت تصویری ...
0052گلچین واحد سنگین محرم الحرام سال ۱۳۹۳ – تصویری
گلچین واحد سنگین محرم الحرام سال ۱۳۹۳ با مداحی حاج محمود گرجی در هیات کربلایی ها شهرستان فریدونکنار به صورت ...
0051گلچین شور محرم الحرام سال ۱۳۹۳ – تصویری
گلچین شور محرم الحرام سال ۱۳۹۳ با مداحی حاج محمود گرجی در هیات کربلایی ها شهرستان فریدونکنار به صورت تصویری ...
0049گلچین زمینه محرم الحرام سال ۱۳۹۳ – تصویری
گلچین زمینه محرم الحرام سال ۱۳۹۳ با مداحی حاج محمود گرجی در هیات کربلایی ها شهرستان فریدونکنار به صورت تصویری ...
0023شب شام غریبان محرم الحرام سال ۱۳۹۳ – فریدونکنار
مراسم عزاداری شب شام غریبان محرم الحرام سال ۱۳۹۳ با مداحی حاج محمود گرجی در هیات کربلایی ها شهرستان فریدونکنار به ...
0042شب عاشورا محرم الحرام سال ۱۳۹۳ – فریدونکنار
مراسم عزاداری شب عاشورا محرم الحرام سال ۱۳۹۳ با مداحی حاج محمود گرجی در هیات کربلایی ها شهرستان فریدونکنار به ...
0044شب َتاسوعا محرم الحرام سال ۱۳۹۳ – فریدونکنار
مراسم عزاداری شب تاسوعا محرم الحرام سال ۱۳۹۳ با مداحی حاج محمود گرجی در هیات کربلایی ها شهرستان فریدونکنار به ...
0043شب َهشتم محرم الحرام سال ۱۳۹۳ – فریدونکنار
مراسم عزاداری شب هشتم محرم الحرام سال ۱۳۹۳ با مداحی حاج محمود گرجی در هیات کربلایی ها شهرستان فریدونکنار به ...
0045شب َهفتم محرم الحرام سال ۱۳۹۳ – فریدونکنار
مراسم عزاداری شب هفتم محرم الحرام سال ۱۳۹۳ با مداحی حاج محمود گرجی در هیات کربلایی ها شهرستان فریدونکنار به ...
0046شب َششم محرم الحرام سال ۱۳۹۳ – فریدونکنار
مراسم عزاداری شب ششم محرم الحرام سال ۱۳۹۳ با مداحی حاج محمود گرجی در هیات کربلایی ها شهرستان فریدونکنار به ...
0047شب پنجم محرم الحرام سال ۱۳۹۳ – فریدونکنار
مراسم عزاداری شب پنجم محرم الحرام سال 1393 با مداحی حاج محمود گرجی در هیات کربلایی ها شهرستان فریدونکنار به ...
01شب چهارم محرم الحرام سال ۱۳۹۳ – فریدونکنار
مراسم عزاداری شب چهارم محرم الحرام سال 1393 با مداحی حاج محمود گرجی در هیات کربلایی ها شهرستان فریدونکنار به ...

برترین ها

0057
 • گلچین واحد شلاقی محرم الحرام سال ۱۳۹۳ – تصویری
 • گلچین واحد شلاقی محرم الحرام سال ۱۳۹۳ با مداحی حاج محمود گرجی در هیات کربلایی ها شهرستان فریدونکنار به صورت تصویری ...
  0052
 • گلچین واحد سنگین محرم الحرام سال ۱۳۹۳ – تصویری
 • گلچین واحد سنگین محرم الحرام سال ۱۳۹۳ با مداحی حاج محمود گرجی در هیات کربلایی ها شهرستان فریدونکنار به صورت ...
  0051
 • گلچین شور محرم الحرام سال ۱۳۹۳ – تصویری
 • گلچین شور محرم الحرام سال ۱۳۹۳ با مداحی حاج محمود گرجی در هیات کربلایی ها شهرستان فریدونکنار به صورت تصویری ...
  0049
 • گلچین زمینه محرم الحرام سال ۱۳۹۳ – تصویری
 • گلچین زمینه محرم الحرام سال ۱۳۹۳ با مداحی حاج محمود گرجی در هیات کربلایی ها شهرستان فریدونکنار به صورت تصویری ...
  0023
 • شب شام غریبان محرم الحرام سال ۱۳۹۳ – فریدونکنار
 • مراسم عزاداری شب شام غریبان محرم الحرام سال ۱۳۹۳ با مداحی حاج محمود گرجی در هیات کربلایی ها شهرستان فریدونکنار به ...

  Global News- محبوب ترین ها

  0024
 • شهادت امام رضا ۹۱-هیئت کربلاییهای فریدون کنار
 • مجموعه نوحه ها و روضه های مراسم شهادت امام رضا 91  با مداحی حاج محمود گرجی و کربلایی سعید ضیاتبار وکربلایی ...
  1
 • گزارش تصویری ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۳
 • مراسم عزاداری فاطمیه دوم 93/01/21 با مداحی حاج مهدی رعنایی و حاج محمود گرجی و با حضور شاعران اهل البیت ...
  0023
 • شهادت امام حسن(ع)۹۱ -هیئت کربلاییها فریدون کنار
 • مجموعه نوحه ها و روضه های مراسم شهادت امام حسن(ع)91  با مداحی حاج محمود گرجی که در هیئت کربلاییها فریدون ...
  0024
 • عزاداری شب سوم فاطمیه اول سال ۱۳۹۳ – بندر امام
 • مراسم عزاداری شب سوم فاطمیه اول سال ۱۳۹۳ با مداحی حاج محمود گرجی و محمدجواد جلالی در هیات فاطمیون و حیدر ...
  01
 • عزاداری شب دوم فاطمیه دوم ۱۳۹۳ – فریدونکنار
 • مراسم عزاداری شب دوم ایام فاطمیه دوم سال ۱۳۹۳ با مداحی حاج مهدی رعنایی و حاج محمود گرجی در هیات ...

  Global News- پیشنهادی ها

  1
 • گزارش تصویری ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۳
 • مراسم عزاداری فاطمیه دوم 93/01/21 با مداحی حاج مهدی رعنایی و حاج محمود گرجی و با حضور شاعران اهل البیت ...
  001
 • شب دهم محرم ۱۳۹۱-هیئت کربلایها فریدونکنار
 • مجموعه نوحه ها و روضه های مراسم شب شب دهم محرم ۱۳۹۱  با مداحی حاج محمود گرجی که در هیئت کربلاییها فریدون ...
  0016
 • عزاداری فاطمیه دوم ۱۳۹۲ در شهرستان یاسوج
 • گلچین سبکهای اجرا شده در فاطمیه دوم سال ۱۳۹۲ با مداحی حاج محمود گرجی در شهرستان یاسوج به صورت صوتی ...
  03
 • شب سوم محرم الحرام سال ۱۳۹۳ – فریدونکنار
 • مراسم عزاداری شب سوم محرم الحرام سال 1393 با مداحی حاج محمود گرجی در هیات کربلایی ها شهرستان فریدونکنار به ...
  0010
 • شب دوم محرم ۱۳۹۲
 • مراسم عزاداری شب دوم محرم الحرام سال ۱۳۹۲ با مداحی حاج محمود گرجی در هیات کربلایی ها شهرستان فریدونکنار به صورت صوتی ...

  تمامی حقوق برای پایگاه اطلاع رسانی ذاکر اهل بیت حاج محمود گرجی , سال(1393)محفوظ است. | طراحی شده توسط : خیمه دلسوختگان